TOPLANTI
 
ALMANYADA EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE BURS OLANAKLARI
ALMAN AKADEMİK DEĞİŞİM SERVİSİ(DAAD) BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Düzenleyen :
 
DAAD
Harran Üniversitesi
Konuşmacılar :  
Tarih : 29 Nisan 2013
Saat : 12:00-13:30
Yer : Mühendislik Fakültesi Amfisi
 
TOPLANTI TRANSFÜZYON İLKELERİ
Düzenleyen : Tıp Fakültesi
Konuşmacılar : Yrd. Doç. Dr. Fatih KURNAZ
Tarih :  05 Nisan 2013
Saat : 15:00
Yer :
 
Harran Üniversitesi Araştırma Hastanesi
Sabit Bin Kurra Toplantı Salonu
 
TOPLANTI ANTİBİYOTİK KULLANIRKEN BİLMEMİZ GEREKENLER
Düzenleyen : Tıp Fakültesi
Konuşmacılar : Doç. Dr. Hasan KARSEN
Tarih : 26 Nisan  2013
Saat : 15:00
Yer :
 
Harran Üniversitesi Araştırma Hastanesi
Sabit Bin Kurra Toplantı Salonu
 

ARŞİV